THIẾT BỊ GIẢI PHÁP ĐIỀU HÒA AQUA - HAIER
Văn Phòng VITEQ

Văn Phòng VITEQ

IMET cung cấp Điều hòa Trung tâm AQUA cho Văn phòng VITEQ

Địa điểm: Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tổng công suất: 

Tổng diện tích làm lạnh: 

Tổng mức đầu tư: 

Thời gian: 

Loại thiết bị lắp đặt: 

Quy mô hệ thống: