THIẾT BỊ GIẢI PHÁP ĐIỀU HÒA AQUA - HAIER
Trung Tâm Thương Mại Tòa Nhà Long Sơn

Trung Tâm Thương Mại Tòa Nhà Long Sơn

AQUA Việt Nam cung cấp Điều hòa Trung tâm AQUA cho Trung Tâm Thương Mại Tòa Nhà Long Sơn

Địa điểm: Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh

Tổng công suất: 

Tổng diện tích làm lạnh: 

Tổng mức đầu tư: 

Thời gian: 

Loại thiết bị lắp đặt: 

Quy mô hệ thống: