THIẾT BỊ GIẢI PHÁP ĐIỀU HÒA AQUA - HAIER
Tòa Nhà Taiyo (giai đoạn 2)

Tòa Nhà Taiyo (giai đoạn 2)

IMET cung cấp Điều hòa Trung tâm AQUA cho Tòa nhà Taiyo (giai đoạn 2)

Địa điểm: Hồng Bàng, Hải Phòng

Tổng công suất: 266HP

Tổng diện tích làm lạnh: 3000m2

Tổng mức đầu tư: 3.400.000.000 đồng

Thời gian: Tháng 04/2020

Loại thiết bị lắp đặt: Dàn nóng MRV V, dàn lạnh Cassette

Quy mô hệ thống: Lắp đặt cho 4 tầng trong tòa nhà 9 tầng