THIẾT BỊ GIẢI PHÁP ĐIỀU HÒA AQUA - HAIER
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An

AQUA Việt Nam cung cấp Điều hòa Trung tâm AQUA cho Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An

Địa điểm: Tân An, Long An

Tổng công suất: 

Tổng diện tích làm lạnh: 

Tổng mức đầu tư: 

Thời gian: 

Loại thiết bị lắp đặt: 

Quy mô hệ thống: