THIẾT BỊ GIẢI PHÁP ĐIỀU HÒA AQUA - HAIER
Nhà máy LuxShare ICT (Trung Quốc)

Nhà máy LuxShare ICT (Trung Quốc)

AQUA Việt Nam cung cấp Điều hòa Trung tâm AQUA cho Nhà máy LuxShare ICT (Trung Quốc)

Địa điểm: KCN Vân Trung, Bắc Giang

Tổng công suất: 

Tổng diện tích làm lạnh: 

Tổng mức đầu tư: 

Thời gian: 

Loại thiết bị lắp đặt: 

Quy mô hệ thống: