THIẾT BỊ GIẢI PHÁP ĐIỀU HÒA AQUA - HAIER
Nhà Máy JABIL (Mỹ)

Nhà Máy JABIL (Mỹ)

AQUA Việt Nam cung cấp Điều hòa Trung tâm AQUA cho Nhà Máy JABIL (Mỹ)

Địa điểm: Khu công nghệ cao, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh

Tổng công suất: 

Tổng diện tích làm lạnh: 

Tổng mức đầu tư: 

Thời gian: 

Loại thiết bị lắp đặt: 

Quy mô hệ thống: