THIẾT BỊ GIẢI PHÁP ĐIỀU HÒA AQUA - HAIER
Nhà Máy GODA (Hồng Kông, Trung Quốc)

Nhà Máy GODA (Hồng Kông, Trung Quốc)

IMET cung cấp Điều hòa Trung tâm AQUA cho Nhà Máy GODA (Hồng Kông, Trung Quốc)

Địa điểm: An Dương, Hải Phòng

Tổng công suất: 

Tổng diện tích làm lạnh: 

Tổng mức đầu tư: 

Thời gian: 

Loại thiết bị lắp đặt: 

Quy mô hệ thống: