Kênh Livechat giaiphapdieuhoa.com.vn

Thống kê

Mặt vui vẻ

88.9 %

Mặt trung tính

0.0 %

Mặt buồn

11.1 %

Những 9 phản hồi cuối cùng

YourWebsite.com / 5 YourWebsite.com / 6 YourWebsite.com / 7 YourWebsite.com / 8 YourWebsite.com / 9
YourWebsite.com / 10 YourWebsite.com / 11 YourWebsite.com / 12 YourWebsite.com / 13

Nhóm

Marc Demo
Marc Demo
Tuyệt vời 100.0%
Bình thường 0.0%
Tệ 0.0%
Mitchell Admin
Mitchell Admin
Tuyệt vời 83.3%
Bình thường 0.0%
Tệ 16.7%