Thông tin dự án

Dự án: Tòa nhà Taiyo (giai đoạn 2) | Địa điểm: Hồng Bàng, Hải Phòng