THIẾT BỊ GIẢI PHÁP ĐIỀU HÒA AQUA - HAIER
Sản phẩm
DÀN NÓNG CHILLER
Water-cooled Magnetic Bearing Certrifugal Chiller

Water-cooled Magnetic Bearing Certrifugal Chiller

Máy làm lạnh ly tâm đệm từ Tiết kiệm hơn Siêu yên tĩnh Độ tin cậy cao

Air-cooled Magnetic Bearing Certrifugal Chiller

Air-cooled Magnetic Bearing Certrifugal Chiller

Máy làm lạnh nước ly tâm đệm từ Tiết kiệm hơn Siêu yên tĩnh Độ tin cậy cao

Modular Water-cooled Magnetic Bearing Centrifugal Chiller

Modular Water-cooled Magnetic Bearing Centrifugal Chiller

Modular Water-cooled Magnetic Bearing Centrifugal Chiller Modun máy lạnh ly tâm đệm từ Tiết kiệm hơn Siêu yên tĩnh Độ tin cậy cao

Water-cooled Screw Chiller

Water-cooled Screw Chiller

Máy làm lạnh nước trục vít Tiết kiệm hơn Siêu yên tĩnh Độ tin cậy cao

Air-cooled Screw Chiller (Cooling Only)

Air-cooled Screw Chiller (Cooling Only)

Máy làm lạnh nước trục vít Tiết kiệm hơn Siêu yên tĩnh Độ tin cậy cao

Máy làm lạnh nước trục vít

Máy làm lạnh nước trục vít

Công suất – 350-1760 kW Hiệu quả cao: IPLV lên tới 6.3