THIẾT BỊ GIẢI PHÁP ĐIỀU HÒA AQUA - HAIER
Chung Cư Hà Nội TV - HTV Complex

Chung Cư Hà Nội TV - HTV Complex

IMET cung cấp Điều hòa Trung tâm AQUA cho Chung Cư Hà Nội TV - HTV Complex

Địa điểm: Hà Đông, Hà Nội

Tổng công suất: 

Tổng diện tích làm lạnh: 

Tổng mức đầu tư: 

Thời gian: 

Loại thiết bị lắp đặt: 

Quy mô hệ thống: